BHERRILAB, ERNETZEN DEN KONPROMEZUA / Bherrilab, un compromiso que germina

Goizeko zortziak dira eta Donostian ez du oraindik eguna argitu. Hodeiak astun eta euriz beteta daude. Ez dute atsedenik ematen eta hotza areagotu da. Leire Rodríguezek (Uliako Lore Baratzak) irribarre beroarekin harrera egin eta negutegiraino gidatzen gaitu. BherriLabeko hirugarren eta azkena saioa bertan gertatuko da. Pixkanaka, negutegia eta Uliako erabilera anitzeko Haztegi Parkea BherriLabeko toki berri bihurtzen dugu (liburutegiak eta antinzeko altzariek gure arreta deitzen dute).

Prozesu zoragarri honetan leku publikoetan komunitate-kudeaketaz ikasi eta elkarbanatu duguna partekatzen dugu. Gure gonbidatzaileak, Leire Rodriguezek, ingurune zoragarria erakusten digu aldarrikatu bitartean: ¨Parke hau kudeatu ez ezik zaindu ere egin behar dugu¨. Parkea egunero herritar guztientzat irekia da eta talde-lanean zaintzen da¨.

Parkeko hortuak asti aktiborako zoragarriak dira bai helduentzat bai umeentzat ere. Leirek jai egunetan, udaberrian zein udazkenean, parkean zoriontasuna nabaritzen dela azpimarratzen du eta Aranzadi Zientzia Elkarteak egoitza parkean kokatzeak sortzen dituen tirabirak ere aipatu dizkigu.

Prozesu honetan zehar baieztatu dugu ekipamendu publikoen komunitate-kudeaketa korapilatsua dela eta ez dagoela errezeta magikorik edo bakarra. Hau dela eta, BherriLabeko lan-taldeak guztion onerako lan egiteko gogoa eskertzen du eta herritarren laborategi honetako parte hartzaile guztien elkarulertzea.

Eusko Jaurlaritzako Politika Sozialen sailburuordea den Lide Amilibiak ere eskertu egin digu eta dagoeneko Bherriaren bigarren edizioan lanean ari direla aurreratu digu. Honen arrazoia da, gizartearen kohesiorako proiektu garrantzitsuak sustatzen ditugula eta erronka handiei aurre egin ahal diezaiekegula herritarrekin batera lan egiten badugu. Laborategirako hiru saiotan 170 pertsonek baino gehiagok parte hartu dute eta sailburuordearen hitzetan: ¨Elkarlanean jarraitzeko gogoa sendotzen du udal politika arloan sar daitezkeen proposamentak sortzeko eta, kasu honetan, leku publikoen komunitate-kudeaketaren bidez egiten diren proiektu berrien garapena.

Jarraian, BherriLab taldeak bere lau arlotan egindako lanaren laburpena egin du: lege eta administrazio esparrualankidetzaemakida irizpideak eta ebaluaketa adierazleak. Azken hilabeteotako dokumentuen biltegia ere erakutsi du. Erreferentzia behar izatekotan araudi ereduak, araudiak, lan agiriak eta hitzarmen ereduak dauzka. BherriLab web-orriaren bidez laborategian egindako bideo eta artikuluak ere atzi daitezke.

BherriLaben eta baita Bherrian ere, komunikazioa ezinbestekoa da, balore publikoa eraikitzeko ezinbestekoa baita. Entzun, elkartu, sareak eraiki, interes bereko pertsonak harremanetan jarri, eta BherriLaben kasuan komunitate-kudeaketaren aldeko interesa sortzeko beharrezkoa da. Lekuak pertsonen arteko lotura eta konfiantza lantzeko eta ikuspuntu anitzen artean elkarrekin eraikitzeko erabiltzen ditugu. Digital arloaz aurrez aurreko elkarlana bultzatzeko baliatzen gara.

Atsedenaldi txikia eta gero, berotzeko kafea eta bizkotxoaren laguntzaz, ondorioen bateratze-lanarekin jarraitu dugu. Hau BherriLabeko lau adarretan banatu dugu: lege eta administrazio esparrualankidetzaemakida irizpideak eta ebaluaketa adierazleak. Ideia hauen artean daude:

(I) Publiko-sozial harremanetan betebeharreko eskakizunak: konkurrentzia, onura publikoaren deklarazioa, arautegia, eta emakiden iraupena, besteak beste, oztopotzat zein ziurtasuntzat har daitezke. Pertzepzio desberdintasuna herri-ekimena eta administrazio publikoaren artean lortutako lankidetza mailan datza. (II) Administrazio publikoa eta herritarren ekimena komunean dugun helburuari erantzuteko beharrezko eragileak dira. Esaterako, gizarte berri bat eraikitzen eragina duten leku publikoen egitasmo barrenatzaileen komunitateak kudeatzea. (III) Administrazio publikoak eta herritarrek ekipamendu publikoen komunitatearen kudeaketan sartzeko gardentasuna bermatzen duten irizpideak eskatzen dituzte. (IV) Ebaluaketa kultura sustatu behar da adostutako oinarrizko tresna bat erabiliz, proiektu bakoitzaren ezaugarri, momentu eta neurri desberdinetara erabilgarria eta moldagarria dena.

Ideia nagusien bateratze-lanaren ostean, zazpi talde sortu genituen eztabaidatzeko eta iritziak trukatzeko. Geure buruari galdetu genion: Zer gertatu da prozesuan zehar? Zertan aurreratu dugu eta zer hausnarketa egin dugu?, Nola erabil dezaket esperientzia hau nire komunitate-kudeaketa prozesuak indartzen jarraitzeko? Zer egin dezakete beste eragile batzuek?

Mahai-ingurua animatu da eta une batez hotza ere ahaztu dugu. Sintesi ariketa proposatu dugu: Partehartzaile bakoitzak laborategian landutako lan ildoan bere konpromezua esaldi batean laburtzea. Minutu batzuen ostean kompromiso hori hazi ¨bonba¨ bihurtu da. Komunitate lorezaintza ikastaro barregarri batekin amaitu dugu gaurko lanaldia. Egunkaria, lurra, kuia hazi eskukada eta basailena erabiliz. Gure konpromisoa paper batean idatzi eta ¨bonba¨ hori edonora bota daiteke. Non nahi duzu zure konpromisoa ernetzea?

Eusko Jaurlaritzako Zerbitzu Sozialen zuzendaria den Emilio Solak laborategi honi amaiera eman dio denon artean bidezkoago eta solidarioagoa den gizartea eraikitzen jarraitzeko garrantzia azpimarratuz. Esan duen bezala: ¨Leku anitzetako pertsonak elkartu zarete kezka komuna duzue eta. Hau da, baliabideak eta erantzunak eman gobernu mota honetako proiektuetan elkarlanean edo laster hasteko dauden ekimen eta administrazioei erantzun arina emateko.Lan eta Politika sozialen Sailan publiko-sozial elkarlanerako bideak bilatzen jarraitzeko kompromezua hartzen dugu¨.

Herrritarren lehen laborategi hau amaitu da. Prozesuaren txostena argitaratuko dugu eta sesio honen bideoa ere bai. Hurrengo argitalpenetan gaiak eta formatuak aldatuko dira. Baina persona desberdinak elkartuko dira alternatibak bilatzeko eta hau posiblea da eragile anitzek elkartzeko aukera dutelako. Hauxe da BherriLab, Bherriaren Euskadiko herritaren laborategia.

info+: https://bherria.eus/es/bherrilab/

Bideo erreproduzigailua

Son las ocho de la mañana y no acaba de amanecer en Donostia. Las nubes, densas y cargadas de lluvia, dan muy poca tregua y el frío arrecia. Leire Rodríguez (Uliako Lore Baratzak) nos recibe con una calurosa sonrisa para guiarnos hasta el invernadero donde se celebrará la tercera y última sesión de BherriLab. Poco a poco, convertimos el invernadero y espacio multiusos del Parque de Viveros de Ulia —nos llama la atención la biblioteca y los muebles vintage—, en un nuevo escenario para BherriLab.

Nos reunimos más de 60 personas dispuestas a poner en común todo lo aprendido y compartido en materia de gestión comunitaria de espacios públicos durante este apasionante proceso. La anfitriona, Leire Rodríguez, presenta el enorme y maravilloso entorno que nos rodea, a la vez que lo reivindica: “Nos ha tocado no sólo gestionar este parque, sino también defenderlo”. Nos cuenta que el parque abre sus puertas a toda la ciudadanía, a diario, y que las labores de cuidado y mantenimiento se realizan de manera colectiva.

Las huertas del parque conforman un excelente ejemplo de ocio activo, tanto para mayores como para niños y niñas. Leire destaca la felicidad que se respira en el parque durante los días de fiesta de la primavera, o del otoño, y no olvida mencionar las tensiones que viven en la actualidad respecto a la intención de la Sociedad de Ciencias Aranzadi de establecer su sede en el parque.

Si hay algo que hemos confirmado durante este proceso es que la gestión comunitaria de equipamientos públicos es muy compleja y no existen recetas mágicas ni únicas, por lo que el equipo BherriLab agradece la buena disposición en favor del procomún y el entendimiento entre todas las personas participantes en este laboratorio ciudadano.

La viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Lide Amilibia, también dedica palabras de agradecimiento y avanza que ya se está trabajando en la segunda edición de Bherria, porque “fomenta proyectos relevantes para la cohesión de la sociedad y sabemos que solo podemos responder a retos importantes si lo hacemos junto a la ciudadanía. Las más de 170 personas que habéis participado en las tres sesiones laboratorio”, añade la viceconsejera, “refuerza la intención de seguir tejiendo un escenario de trabajo en colaboración para elaborar propuestas que puedan ser integradas en las políticas municipales y facilitar, en este caso, el desarrollo de nuevos proyectos de gestión comunitaria de espacios públicos”.

A continuación, el equipo BherriLab presenta la síntesis del trabajo realizado en cada uno de los cuatro ámbitos de este BherriLab: marco jurídico administrativocolaboracióncriterios de concesión e indicadores de evaluación. También, muestra el repositorio de documentos, recopilado durante estos últimos meses, que contiene modelos de reglamentos, ordenanzas, documentos de trabajo y ejemplos de convenios a los que recurrir en caso de necesitar referencias. A través de la página BherriLab también es posible acceder a todos los vídeos y artículos elaborados en este laboratorio.

En BherriLab, así como en Bherria, la comunicación es esencial, pues la concebimos como pieza clave en la construcción de valor público, como una oportunidad para escuchar, conectar, construir red, poner en relación a personas interesadas en un mismo tema y, en el caso de BherriLab, generar una ola a favor de la gestión comunitaria. Aprovechamos la capa digital como potenciadora de la presencial y utilizamos los espacios para construir relato entre miradas diversas y para trabajar la confianza y la vinculación de las personas.

Tras una breve pausa para (intentar) entrar en calor, con un poco de café y un pedazo de rico bizcocho, seguimos con la puesta en común de conclusiones, distribuidas en los cuatro ámbitos de trabajo en los que se ha vertebrado BherriLab: el marco jurídico administrativocolaboracióncriterios de concesión e indicadores de evaluación. Algunas de estas ideas son:

(I) Los requisitos de obligado cumplimiento como la concurrencia, la declaración de utilidad pública, la normativa y la duración de las concesiones pueden ser percibidos como trabas o como garantías en la relación público-social, todo dependerá del grado de colaboración entre las iniciativas ciudadanas y la administración. (II) La administración y la iniciativa ciudadana son agentes necesarios para impulsar proyectos inclusivos de gestión comunitaria de espacios públicos que impactan en la construcción de otra sociedad. (III) La administración y la ciudadanía demanda criterios claros que aseguren la transparencia en el acceso a la gestión comunitaria de los espacios públicos. (IV) Es preciso fomentar la cultura de la evaluación con una herramienta base consensuada, aplicable y adaptable a diferentes dimensiones, momentos y características de cada proyecto.

Tras la puesta en común de las principales ideas, formamos siete grupos para discutir e intercambiar impresiones al respecto. Nos preguntamos, ¿qué ha ocurrido en el proceso? ¿Qué avances y reflexiones hemos tenido? ¿Cómo puedo utilizar esta experiencia para seguir fortaleciendo los procesos de gestión comunitaria en los que participo? ¿Qué pueden hacer otros agentes?

El debate se anima y nos olvidamos —por un momento— del frío. Proponemos un ejercicio de síntesis: cada participante resume en una frase cuál es su compromiso en la línea de trabajo explorada en este laboratorio. Minutos después, ese compromiso culminará… en una bomba de semillas. La jornada concluye con un divertido taller de jardinería comunitaria en el que utilizamos papel de periódico, un poco de tierra y un puñado de semillas de calabaza y caléndula. Se añade el compromiso escrito en una tira de papel y se invita a lanzar esta ‘bomba’ donde se desee. “¿Dónde quieres hacer germinar tu compromiso?”.

El director de Servicios Sociales del Gobierno Vasco, Emilio Sola, despide este laboratorio aludiendo a la importancia de seguir construyendo entre todos y todas una sociedad más justa y solidaria: “Durante este tiempo os habéis encontrado personas que, desde distintos lugares compartís una misma preocupación como es la de aportar recursos y claves que permitan responder de forma ágil a las iniciativas y administraciones que ya están colaborando o a punto de colaborar en proyectos de este tipo de gobernanza. Desde el Departamento de Empleo y Políticas Sociales nos comprometemos a seguir explorando cauces de colaboración público-social”.

Este primer laboratorio ciudadano acaba de finalizar. Publicaremos el informe del proceso, así como el vídeo de esta sesión. En próximas ediciones cambiarán las temáticas y los formatos; lo que se mantendrá, sin duda, es la propuesta de sumar personas diversas para buscar alternativas que llegan a formularse porque distintos agentes tienen la oportunidad de encontrarse. Esto es BherriLab, el laboratorio ciudadano de Bherria para Euskadi.

+ info: https://bherria.eus/es/bherrilab/