ZERGATIK? / ¿Por qué?

Herriko elkarteen dinamika aldarrikatzaileen ostean, instituzioek Laudioko bi azpiegitura garrantzitsu erreformatu zituzten azkenean: Lamuza parkeko Kasino zaharra eta Ortuzainaren etxea.

Gainera, komunikabideetan iragarri zuten zetozen hilabete eta urteetan are garrantzitsuagoak diren azpiegituren berriketa edota eraikuntzari ekingo diotela: Kultur etxea, San Rokeko nagusien etxe zaharra, Zubiko Etxea, Antzokia-erabilera anitzeko aretoa, balizko frontoi-erabilera anitzeko aretoa…

Egoera honek sekulako aukera eskaintzen zuen Laudioko kulturaren etorkizunari begira, eta hori baliatu behar genuen herriko elkarteen ehuna eta politika kulturalak indartzeko.

Prozesu hauen emaitzak urte askorako baldintzatuko dute kultura, eta Kultura Asanbladatik uste genuen beharrezkoa zela prozesu horiek inplikatutako elkarteekin eta kulturan interesa duten laudioar guztiekin elkarlanean eta adostasunean gauzatzea.

Hilabeteetako bileren ostean, ekimen ezberdin bat egitea proposatu genuen 2018ko uztailean, Laudioren etorkizunerako eredu kultural berri bat definitzeko balioko lukeena.

KULTURKON izena jarri genion ekimen horri, Laudioko Kulturaren Kongresua. Kongresu nahiko berezia izango bazen ere, sei hilabete iraungo zituelako; modu horretan arlo, sektore eta pertsona guztiak barnebildu ahal izateko, agenda arazoengatik inor kanpona geratzeko arriskurik gabe.

Hala eta guztiz ere, zaila izan zen proiektua aurrera eramatea erakundeen laguntzarik gabe eta oztopoz betetako ibilbide bat egin behar izanda.

Ezinezkoa izan zen nahi beste ekimen eta sortzaileengana iristea, eta bide horretan jarraitu izan dugu KULTURKONen ondoren, tartean pandemiak sortutako arazo larriak (osasunezkoak, ekonomikoak eta sozialak) gainditu behar izan ditugu ere.

Oraingoan KULTURLAB 01 dator horietariko hutsune batzuk osatzeko asmoarekin.

Tras las dinámicas reivindicativas del tejido asociativo entre 2016 y 2018, las instituciones reformaron finalmente dos importantes infraestructuras culturales de Laudio: el Antiguo Casino y Casa del Hortelano del Parque de Lamuza.

Además, anunciaron en los medios de comunicación que en los próximos meses y años afrontarán el diseño, remodelación o construcción de nuevas infraestructuras aún más importantes: Casa de Cultura, antigüa residencia San Roke, Zubiko Etxea, Antzoki-sala multiusos, posible nuevo espacio frontón multifuncional…

Esta situación ofrecía una enorme oportunidad para el futuro de la cultura de Laudio, que debíamos aprovechar para potenciar el tejido y las políticas culturales.

El resultado de estos procesos va a condicionar la cultura durante muchos años, y desde la Asamblea de la Cultura creíamos que era imprescindible que se llevaran a cabo en colaboración y de acuerdo con las asociaciones implicadas y con todas y todos los laudioarras interesadas en la cultura.

Tras meses de reuniones, en junio de 2018 propusimos realizar una iniciativa diferente, que definiera un nuevo modelo cultural de futuro para Laudio.

Le llamamos KULTURKON, el Congreso de la Cultura de Laudio, y fue un congreso un tanto especial, porque duró 6 meses. El objetivo era poder integrar todas las áreas, sectores y personas que lo deseen, sin que nadie se quede fuera por problemas de agenda.

A pesar de esta larga duración, no fue posible integrar y llegar a todos los sectores. Al escaso apoyo institucional -empeorado por el clima generado por la cercanía de las elecciones del año 2019- hubo que sumar las complicaciones de utilizar un espacio por primera vez y la falta de infraestructuras.

Con una grave pandemia de por medio, y su consiguiente crisis sanitaria, económica y social, retomamos la iniciativa buscando abarcar espacios que entonces se quedaron sin desarrollar y reconectar de nuevo al tejido asociativo.