“BIGARREN AZALA 2” / “SEGUNDA PIEL 2”

* Más abajo en castellano.

“BIGARREN AZALA 2” 

KULTURLAB edukiontziaren aurrealdeko esku-hartze artistikoak, 2022ko ekainetik abendura arte.

Ekainean KULTURLABen itsas edukiontziaren aurrealdean lehen esku-hartzea egin ondoren, Udalak erabaki zuen edukiontzi hori Lamuzako parkearen atzealdera eramatea, eta, horren aurrean, KULTURLABek ekimena geldiaraztea erabaki zuen, berton ikusgarritasun gutxi zuelakoan.

Udalarekin gaiari buruzko bilera egin ondoren, eta antolatzaileek edukiontzia eta “Bigarren Azala” ekimena kokatzeko proposamen alternatibo ugari egin ondoren, Udalak komenigarriagotzat jo zuen Lamuzako parkearen amaieran edukiontzia mantentzea, eta KULTURLABi baimena ematea Zumalakarregi etorbidean udal-horma bat erabiltzeko, erdiguneko toki ikusgarri batean, proiektuaren zati hori kokatzeko.

Beraz, proposamen artistikoak bere izaera arkitektonikoa galtzen du neurri batean, eta bi dimentsioko espazio bihurtzen da, horma-irudi edo koadro baten antzekoagoa, baina, horren ordez, ikuspen eta presentzia handiagoa lortzen du.

Antolatzaileen ustez, komenigarria zen hasierako proposamena aldatzea, diseinuarekin, arkitekturarekin eta arte plastikoekin lotutako dinamika artistiko eta kultural bat mantentzeko eta sendotzen saiatzeko, gizarte laudioarrak ikusteko eta konektatzeko errezagoa den espazio batean.

Beraz, abuztuan, eta bigarren azalaren jardueraren ber-definizio honen ondoren, Xabier Gorostiaga Uriarte diseinatzaile grafiko laudioarraren «KULTURA GEHIAGO» proposamena izango da aurrerantzean esku-har-

tze artistiko horiei babesa emango dienpareta hartuko duena. Xabier 30 urte baino gehiago lanean daraman diseinatzaile beteranoa da.

Kolore anitzeko konposizioa du hondo beltzaren gainean, kolore degradatuko aplikazioak dituzten letren diseinu tipografikoan oinarrituta. Tipografiez, inolako elementu osagarririk gabe, konposizio dinamiko eta koloretsua sortzen da, «+ kultura» testua osatuz.

Gure egungo gizartean kulturari garrantzi eta baliabide gehiago emateko beharrari buruzko oihu estetikoa. Kulturak gizarte-kohesio, integrazio eta dinamismo elementu gisa duen garrantzia ez ahazteko deia, ez bakarrik jai-garaian edo uda-garaian, baizik eta urte osoan zehar.

Bihar, abuztuak 5, 12: 00etan, horma-irudia horman itsasteko prozesura joan ahal izango dute komunikabideek. 10: 00etan hasiko da eta ordu horretarako amaituta egongo da.

Ekimena orain gutxi Arabako Foru Aldundia eta VITAL Fundazioaren babes ekonomikoa berriro ziurtatu du aurten ere, eta espero du Laudioko Udalaren babes ekonomikoa ere laster berriro eguneratzea. 

KULTURLAB 02 era berean “INSIDE OUT” nazioarteko proiektu artistikoarekin jarraitzen du, Lamuza parkearen amaieran dagoen itsas edukiontzian, eta horren inguruko informazio gehiago emango da datozen asteetan.

 

 

PROYECTO BIGARREN AZALA 2 (segunda piel)

Intervenciones artísticas sobre frontal del contenedor KULTURLAB , desde junio hasta diciembre de 2022.

Tras la primera intervención sobre el frontal del contenedor marítimo de KULTURLAB en junio, el Ayuntamiento decidió trasladar el mismo a la parte trasera del Parque de Lamuza, ante lo que KULTURLAB optó por paralizar la iniciativa dada la escasa visibilidad de la isma.

Tras mantener una reunión sobre la cuestión y realizar numerosas propuestas alternativas para la ubicación del contenedor y de la inicitiva “SEGUNDA PIEL” por parte de los organizadores, el Ayuntamiento consideró finalmente más conveniente mantener el contedor al final del parque de Lamuza, y otorgar a KULTURLAB el permiso para utilizar una pared municipal en la Avendida Zumalakarregi, en un lugar céntrico y visible, para ubicar esta parte del proyecto.

Así pues, la propuesta artística pierde en cierta medida su carácter arquitectónico y se convierte en un espacio bidimensional, más parecido a un mural o un cuadro, pero a cambio gana en visibilidad y presencia.

Desde la organización se ha considerado que resultaba conveniente alterar la propuesta inicial con el objetivo de mantener e intentar consolidar una dinámica artística y cultural relacionada con el diseño, la arquitectura y las artes plásticas en un espacio de fácil acceso y conexión con la sociedad laudioarra.

Por tanto, en agosto, y tras esta redefinición de la actividad “segunda piel”, será la propuesta “+KULTURA” del diseñador gráfico laudioarra Xabier Gorostiaga Uriarte la que ocupe la pared, que en adelante dará cobijo a estas intervenciones artísticas. Xabier es un veterano diseñador con más de 30 años de ejercicio de la profesión.

Presenta una composición multicolor sobre fondo negro, basada en un diseño tipográfico de letras con aplicaciones de color degradadas. Sin ningún tipo de elemento más allá de las propias tipografías, estas generan una composición dinámica y colorida conformando el texto “+ kultura”.

Un grito estético sobre la necesidad de otorgar más importancia y recursos a la cultura en nuestra sociedad actual. Una llamada a no olvidar la importancia de la cultura como elemento de cohesión, integración y dinamismo social, no solo en tiempos festivos o veraniegos, sino a lo largo de todo el año.

Mañana 5 de agosto, a las 12:00h, los medios de comunicación podrán asistir al proceso de adhesivado del mural en la pared, que se iniciará a las 10:00h y estará finalizado para esa hora.

KULTURLAB 02 continúa con el proyecto artístico internacional “INSIDE OUT” en el contenedor marítimo ubicado al final del parque de Lamuza del que se trasladarán nuevas informaciones en las próximas semanas.

 

El evento está terminado.

ZUK ERE / TU TAMBIÉN

Zuk ere Laudioko Kulturzaleak elkarteko kidea izan nahi baduzu, eta hau bezalako ekimenak bultzatu nahi badituzu, idatzi helbide honetara:

kulturzaleak@gmail.com

Si tu también quieres formar parte de la asociación Laudioko Kulturzaleak e impulsar sus actividades, escríbenos:

kulturzaleak@gmail.com