ZER IZAN ZEN? / ¿Qué fue?

Kulturkon ekintza, eztabaida, lan-foro eta ondorio askoren batura izan zen, eta 2018ko azaroaren eta 2019ko apirilaren artean gauzatu zen.

Azarotik hasi ziren gauzak gertatzen, baina ondorio guztiak apirilaren amaieran landu ziren.

EKINTZAK

Bi motatako ekintzak egon ziren: Laudioko pertsona eta elkarteek eginikoak alde batetik, eta Laudiokoak ez diren talde eta pertsona gonbidatuek eginikoak bestetik. Ekintzak hilero batu -eta nahastu- egin ziren “KULTURA ARRATSALEAK KASINON” ekimenetan. Hilean behin, hileko azken-aurreko igandean (azarokoa kenduta, egun horretan kultura ekimen potolo bat jada programatuta bait zegoen eta hori dela eta azken igandean izan zen). Arratsaldeko 17:00etatik 20:00etara luzatu ziren.

Lehenengoek gure herrian egiten den kultura aditzera ematea edo egin ahalko litzatekeenaren aurrerapenak erakustea izan zuten helburu. Bigarrenen xedea, aldiz, etorkizunera begira inspirazio eta pizgarri gisa balio dezaketen erreferenteak erakustea izan zen.

LAN FOROAK

Eztabaidak eta lan-foroak oso formatu anitzekoak izan ziren, bakoitzaren helburuaren araberakoak. Mahai teknikoak, goiz osoko jardunaldiak, bidaiak, tailerrak edota mintegiak egin ziren, besteak beste.

Dauden sektore kulturalen araberako lan foroak egongo ziren. Batzuk erabat praktikoak izan ziren eta beste batzuk afera global edo filosofikoagoak izan zuten hizpide.

ONDORIOAK

Kongresua bukatu eta gero ondorioen dossier bat landu egin da. Azken tallerreko parte hartzaileen artean adostutako ondorioak izan dira, eta dossierrak ezinbesteko lan-gida baten funtzioa betzeko helburua du kulturaren eragileentzako datozen urteei begira.

Txosten hori aurkezten da orain KULTURLAB 01ean. Aurreko hilabeteetan eman zaie korporazioko talde guztiei bai eta Laudioko Udalak deitutako Kultura Planari buruzko lan-foroan aurkeztu ere.

Kulturkon fue una combinación de actividades, debates, foros de trabajo y conclusiones, y se desarrolló entre noviembre de 2018 y abril de 2019.

Desde noviembre ya empezaron a ocurrir cosas, pero las conclusiones se realizaron una vez finalizada la inicitiva.

LAS ACTIVIDADES

Las actividades se dividieron en 2 tipos: las realizadas por personas y asociaciones de Laudio, y las realizadas por grupos y personas invitadas de fuera de Laudio. Todas ellas se concentraron -y mezclaron- en la iniciativa “KULTURA ARRATSALDEAK KASINON – TARDES DE CULTURA EN EL CASINO” que se llevó a cabo el anteúltimo domingo del mes (salvo la tarde de noviembre, que por coincidir con un importante evento cultural en Laudio, y al ser ese mes el concierto de la banda en otra fecha diferente, se realizó el último domingo del mes). Se desarrollaron entre las 17:00 y las 20:00h.

Las primeras tuvieron como objetivo visibilizar la cultura que ya se realiza en nuestro pueblo o avances de la que se podría realizar, y las segundas buscaron mostrar referentes que sirvieran de inspiración y acicate de cara al futuro.

LOS FOROS DE TRABAJO

Los debates y foros de trabajo fueron de muy variados formatos, en función del objetivo de cada foro:

Mesas técnicas, jornadas de mañana completa, seminarios, viajes, conferencias, talleres, etc.

Hubo múltiples foros de trabajo relativos a las diferentes inquietudes culturales. Algunos fueron eminentemente prácticos y otros trataron sobre cuestiones más globales o filosóficas.

LAS CONCLUSIONES

Tras la finalización de la dinámica KULTURKON, los participantes en el último taller se han reunido semanalmente durante un año (pandemia mediante) para redactar un dossier de conclusiones que pueda servir como guía de trabajo para el tejido asociativo durante los próximos años.

Ese dossier es el que se presenta ahora en KULTURLAB 01, y que ha sido entregado en los pasados meses a todos los grupos de la corporación, así como presentado en el foro de trabajo sobre el Plan de Cultura convocado por el ayuntamiento de Laudio.