“AULKI BATEN 4 HANKA”

Leire Orueta Gomez

Belen Herrero Alonso

Nerea Puente

Aitziber Duarte García-Escudero

 

LEIRE: ilustrazioarekiko duen grina eta prestakuntza ikus-entzunezko munduan egindako lanekin uztartzen ditu, eta horrek isla du bere obran, zalantzarik gabe.

2019an, “Septiembre” ilustrazio liburua argitaratu zuen, eta ilustrazio eta diseinu grafikoko lan ugaritan parte hartu du: Azurmendi jatetxearentzat, Galdakaoko Ospitalarentzat, Igor Arzuaga eta Andrea Ulloarentzat edo Euskalduna Jauregarentzat. Bartzelonan amaitu ditu ikasketak, zuzendaritza artistiko zinematografikoan espezializatuz.

BELEN: Hasieratik, bere bizitza naturarekin eta urdin “añil”arekin lotuta egon da. Oraindik idatzi gabeko hizkuntza interesatzen zaio.

Paisaiaren eta naturaren kontenplaziotik abiatuta gauzak kontatzea gustatzen zaio, maximoa edo minimoa, baita bere barnetik ere. Bere hizkuntza da, bere ingurua eta bere arima. Bere begiak bere inguruko xehetasunetara irekitzen dira. Konstante bat da. Beti bere buruaren eta munduaren aurrean eserita.

AITZIBER: Pinturan arreta handiagoa jarri ondoren, aukera berriak aurkitu zituen Aitziberrek zeramikan, bai teknikoki, bai espresiboki. Carmen Marín irakasle eta profesionalaren eskutik espezializatu zen arlo horretan.

Bere bizitza artistikoan lortutako bikaintasun teknikoa baliatu du bere gaitasunak naturan inspiratutako adierazpen organiko batera bideratzeko. Bere lanetan soinuei, koloreei edo mugimenduei buruzko erreferentzia sotilak aurki daitezke.

NEREA: 15 urterekin argazkigintzara zaletu zen aitaren aldeko aitonaren argazki-laborategia erreskatatu zuenean, eta bere pasioetako bat bihurtu zen.

Bere proiektuetan giza irudiaren esentzia ezagutarazten du, elkarrizketa eta lotura plastiko bisuala ezarriz bere emaitzan. Argi eta itzalen konposizioak dira, naturaren balioa goratzen duten ilustrazio estetiko erakargarriak sortzen dituztenak, itzaletatik ateratzen dela dirudienak. Nortasuna, sentsibilizazioa eta kontzientzia kritikoa eskaintzen dituen obra da, gorputz bakar batean horizonteak aurkitzeko aukera ematen duena.

 

 

LEIRE:  Combina su pasión y formación por la ilustración con sus trabajos en el mundo audiovisual, algo que sin duda tiene su reflejo en su obra.

En 2019 publica el libro “Septiembre” de ilustración y ha colaborado en numerosos trabajos de ilustración y diseño gráfico para el restaurante Azurmendi, el hospital de Galdakao, Igor Arzuaga y Andrea Ulloa o el Palacio Euskalduna. Ha culminado sus estudios en Barcelona donde se ha especializado en dirección artística cinematográfica.

BELÉN: Desde el principio, su vida ha estado ligada a la naturaleza y al azul “añil”.

Le interesa el lenguaje aún no escrito.

Le gusta contar cosas partiendo de la contemplación del paisaje y de la naturaleza, máxima o mínima, así como de su interior. Es su lenguaje; su entorno y su alma. Sus ojos se abren a los detalles de lo que le rodea. Es una constante. Siempre sentada ante sí misma y el mundo.  Es un lento proceso.

AITZIBER: Tras un trabajo inicial más centrado en la pintura, Aitziber encontró nuevas posibilidades, tanto técnica como expresivamente, en la cerámica. Se especializó en este campo de la mano de la profesora y profesional Carmen Marín.

Ha aprovechado la excelencia técnica adquirida a lo largo de su vida artística para canalizar sus capacidades a una expresión siempre orgánica inspirada en la naturaleza. En sus obras se pueden encontrar referencias sutiles a sonidos, colores o movimientos.

NEREA: Se aficionó a la fotografía con 15 años al rescatar el laboratorio fotográfico de su abuelo paterno, convirtiéndose en una de sus pasiones.

En sus proyectos da a conocer la esencia de la figura humana, estableciendo diálogo y conexión plástico visual en su resultado. Son composiciones de luces y sombras creando ilustraciones estéticas atractivas que enaltecen el valor de la naturaleza, que parece que emerge de las sombras. Es una obra que ofrece personalidad, sensibilización y conciencia crítica dando la posibilidad de encontrar diferentes horizontes en un solo cuerpo.

El evento está terminado.

ZUK ERE / TU TAMBIÉN

Zuk ere Laudioko Kulturzaleak elkarteko kidea izan nahi baduzu, eta hau bezalako ekimenak bultzatu nahi badituzu, idatzi helbide honetara:

kulturzaleak@gmail.com

Si tu también quieres formar parte de la asociación Laudioko Kulturzaleak e impulsar sus actividades, escríbenos:

kulturzaleak@gmail.com