NEREA APODAKA

 

 

 

 

 

BIO

Nerea Apodaka (Laudio, 1992) Arte graduatua da UPV/EHUn eta RUFAn (Rome University of Fine Arts). 2017an lortu zuen Artearen Ikerketa eta Sorkuntza graduondoko titulua (UPV/EHU). 2018an doktoretza bat hasi zuen UPV/EHUn, eta beste unibertsitate batzuetan, besteak beste, Kolonbiako Popayako Arte Ederretako Unibertsitatean, landa-ikerketak egiteko mugikortasunak egin zituen. 2017az geroztik, pinturako begirale gisa lan egiten du Box Art Bilbaon, bai eta Bilboko Arte Ederren Museoko hezitzaile eta gidari gisa ere.

Artista laudioarrak hainbat lekutan erakutsi du bere lana, hala nola SET (Spazio Tirso Eventi; Erroma), The Body Worlds nazioarteko erakusketarekin batera, baita Lanificio 159an (Erroma; 2015), Bizkaia Aretoan, Zwap, BilbaoArte, (Bilbo), Vital Fundazioaren aretoan (Gasteiz; 2020), Efti Aretoan eta La Fresh Gallega ,(Madrid), Escenario Santandek beste. Azpimarratzekoak dira honako hauek: erromesen erakusketa (Bizkaiko Batzar Nagusiak; 2021); Hyperdesignen parte hartzea (Bilboko saioaren astea,

Zabalgune Eraikina; 2018); Ate irekietarako Azaraza proposamena, (BilbaoArte Fundazioa; 2017) eta afektu-espazioak (Galeri Nuka, Bilbo; 2017), banakako bigarren erakusketa.

Jarduera/proiektu osagarri gisa, nabarmentzekoak dira ARTESHOP (E.P.E.L, BILBAOEKINTZA, BILBAOKO UDALA, UPV-EHU eta FUNDACIÓN BILBAOARTE, artista gisa (2013-2015) eta tutore gisa (2019), Kuna eraikineko eraikuntza-kontseiluan parte hartu izana (KUNSTAL, BBK bilduma, 2021).

Nerea Apodakak bilduma pribatuetan (Espainia, Italia, Maroko, Miami) eta bilduma publikoetan (RUFA, Lanificio 159, BilbaoArte, El Kabinete, La Fresh Gallery, Bizkaiko Batzar Nagusiak) du obra.

BIO

Nerea Apodaka (Llodio, 1992) es graduada en Arte por la UPV/EHU y la RUFA (Rome University of Fine Arts). Obtuvo la titulación Máster de posgrado en Investigación y creación en Arte (UPV/EHU)en el 2017. En el 2018 inicia un doctorado en la UPV/EHU realizando movilidades para la ejecución de labores investigación de campo a otras universidades, entre ellas, la Universidad de Bellas Artes de Popayán, Colombia. Desde el 2017 trabaja como monitora de pintura en Box Art Bilbao y como educadora y guía del Museo de Bellas Artes de Bilbao, las cuales compagina con su práctica artística.

La artista laudioarra ha expuesto su obra en diferentes lugares como por ejemplo SET (Spazio Tirso Eventi; Roma) junto con la exposición internacional The Body Worlds, también en Lanificio 159 (Roma; 2015), en Bizkaia Aretoa, Zwap, BilbaoArte, (Bilbao), en la sala Fundación Vital (Vitoria; 2020), Sala Efti , La Fresh Gallega ,(Madrid), Escenario Santander (Santander) y Sala Setba (Barcelona), entre otras. Cabe remarcarar la exposición Peregrina, (Juntas Generales de Bizkaia; 2021); su participación en Hyperdesign, (semana del diseño de Bilbao, Edificio Ensanche; 2018); la propuesta Azaraza para Puertas Abiertas, (Fundación BilbaoArte; 2017) y Espacios de afecto (Galería Nuka, Bilbao; 2017), su segunda exposición individual.

Como actividades/proyectos complementarios podríamos destacar sus participaciones en ARTESHOP (E.P.E.L, BILBAOEKINTZA, AYUNTAMIENTO DE BILBAO, UPV_EHU y FUNDACIN BILBAOARTE, como artista (2013-2015) y como tutora (2019), su participación en el consejo constructivo del Edificio Kuna ( KUNSTAL,BBK…Bilbao; 2021), autora de una colección cápsula de mascarillas-joya, Bitximask, comercializada y expuesta en GALERIA 8360 (Bilbao; 2020), invitaciones a proyectos de índole artísticos como Utopia en ARTIUM (Vitoria; 2018) o ponencias de carácter académico como Encuentros con la investigación, Bilbaoarte (Bilbao; 2018).

Nerea Apodaka tiene obra en colecciones privadas (España, Italia, Marruecos, Miami) y públicas (RUFA, Lanificio 159, BilbaoArte, El Gabinete, La Fresh Gallery , Juntas Generales de Bizkaia).

 

STATEMENT

Abangoardia-ondokoetatik abiatuta, erabat hezitako ez eta domestikatutako -sistema artistiko eta kulturalaren bidez arkumetutako- (arkumetik) proiektu gisa, artistak gaur egun historia irakurtzeko eta garatzen den ingurunearen alderdi kontziente batekin lan egiteko aukera eta gaitasuna ditu. Inplizitu dago, sorkuntza estetiko eta sorkuntza etiko horrek, ikusleen artean hainbat adierazpen deskordante sortzen dituela, hala nola gaitzespena eta abertsioa, onarpena eta gogoetara, zentsura eta hikamikatik, eta gaur egun irizpiderik gabeko iritzi-prestatzaile handiena den prozesu mediatizatua proiektatze arte. Iritzi sortzaile handeiane dena esan daitekeena, baina batez ere, sistema kapitalistaren botere handiena. Hirurogeiko hamarkadan medioa mezua dela esaten bazen, gaur esan dezakegu medioa boterea dela.

Ideia espezifiko bat hartuta lan egin nahi izatea baino gehiago norberaren kezkak eta gizartearen iruditeria oinarri, hainbat ideiaren arteko tentsioaren bidez lan eigtea interesatzen zait. Arte Plastikoen Batxilergoa 2010. urtean hasi nintzenetik, interesa izan dut disziplina-adierazpenen eta aginduen ereduaz galdetzeko, berrikusteko, zalantzan jartzeko. Ez zait interesatzen baliabide espezifikorik, baizik eta lanerako gehien komeni zaidana. Horregatik, urteetan zehar marrazkiak, pinturak, eskulturak, grabatuak eta argazkiak egiten ditut. Duela urte asko margotzeari utzi nion, horretan geratzen bainintzen, margotzen, eta beste gauza batzuez hitz egiten ari nintzen, besteak beste, pinturaren historiaz.

Erabiltzen ditudan baliabide plistikoen artean, aurkako kontzeptuen arteko tirabira sortzea bilatzen dut, bai eta berriro pentsatzea ere, hala nola, leku komunak, morala eta printzipio onak, gustua, sublimea, normala eta zuzena dena, komuna eta sentsibilitatea, edertasuna eta hoztasuna, arraroa, eroa, zaharkitua, absurdua eta askatasuna, zoria eta arraza, eta etika. Ez dut tentsiorik sortzen, ideiak tentsioan jartzen ditut. Ez dut uste ideiak dituen eta jendeari transmititu behar dizkion profeta bat naizenik. Ez diot inori pentsatu ere egin nahi, Artea ez doa hortik, baizik eta pertsona gisa gauza batzuek kezkak eragiten dizkidate, erakarri egiten naute, eta horiek tentsioan jartzea bilatzen dut, bizi garen kontraesan horiek nabarmentzeko edo, besterik gabe, gozatzeko. Nik Arte deitzen diot horri, gustatzen zait.

Nire kasuan, batetik, erositako, oparitutako, aurkitutako edo oinordetzan jasotako objektuak erabiltzen ditut, eta, bestetik, nire eskuek egindako gauzak, formak aurkitzeko metatzen eta metatzen direnak. Jainkozkoa objektuen koherentziarekin agertzen da, mini-collage bertikalak bezala dira, umorearen arabera mihiztatuak, afrikar inspiraziokoak izan daitezke, baina batzuek milaka urteko materialak dituzte, korala kasu, txinatar merkataritzak sortutako piezekin batera, mendebaldeko masek kontsumitzeko asmoz. Nire irudi totemiko eta feitiço-en (horrela deitzen ditut pieza eta ointxo txikitxoak) arrazoietako bat denbora neurtuaren eta/edo garaikidearen jainkoak ezagutaraztea da, sinboloak berragertarazten dituzte, batez ere forma eta gauza bat direnak; irudi horiek niretzako modu eraginkorrenetako bat dira, debozioa adierazteko.

Prozesu honek sakratua, totema eta bere zero gradua, fetitxeari galdera egiten die. Baina ez lehendik dagoen irudia azaleratu nahian, baizik eta ordena handiagoko zerbait bilatuz. Giza funtzionamendurako mekanismo ezkutu batzuen garrantziari buruzko ikerketa. Gorputz objektiboekin lan egitea, kultur leku inkontzienteetatik egiten diren asoziazioekin erabilera eta esanahi desberdinak izan ditzaketenak, argitzeari uko egiten dioten eta ezkutuan mantentzen diren atrakzio- eta limurtze-mekanismoetatik.

Sedukzio hori ez da soilik zorroztasunaren adimenaren agerpen bisual edo azalekoetan oinarritzen, baizik eta artearen ikuspegitik bizitzaren kontzientzia primitiboa bezalako zerbaitetarantz lan egiten dudan ezkutugabetasunarekiko erresistentzian.

STATEMENT

Partiendo de las posvanguardias como proyecto inconcluso totalmente domesticado y acorderado, de cordero, por el sistema artístico y cultural el artista hoy tiene la posibilidad, la capacidad de leer la historia y trabajar con una lógica consciente del medio en el que se desenvuelve . Está implícito que la creación ética y estética genera diversas manifestaciones discordantes entre sus espectadores las cuales van desde el rechazo y la versión a la aceptación y la reflexión, la censura y la polémica hasta proyectar el proceso mediatizado el cual es hoy el mayor formador de opinión sin criterio, pero sobre todo, el mayor poder del sistema capitalista. Si en los sesenta se decía que el medio es el mensaje hoy podríamos decir que el medio es el poder.

Más que una idea específica me interesa trabajar a partir de un conjunto de inquietudes personales y del imaginario social mediante la tensión entre varias ideas. Desde 2010 que empecé el Bachillerato de artes plásticas he estado interesada en interrogar, revisar, poner en duda, en evidencia los modelos de representación y órdenes disciplinares. No me interesa un medio específico, sino que discurro a partir de lo que más convenga para el trabajo. Por eso durante años vengo realizando dibujos, pinturas, esculturas, grabados y fotografías. Hace muchos años que dejé de pintar porque me quedé en eso, pintando, y estaba hablando de otras cosas que son, entre otras, la Historia de la pintura.

Entre los recursos plásticos que utilizo busco generar una tensión entre conceptos opuestos, así como volver a repensar orígenes, lugares comunes, como la moral y los buenos principios, el gusto, lo sublime, lo normal y lo correcto, el bien común y la sensibilidad, la belleza y la frialdad, lo raro, loco, obsoleto, el absurdo y la libertad, el azar y la raza, la estética y la ética. No creo tensiones sino que pongo ideas en tensión. Tampoco me considero una profeta que tenga ideas y deba transmitírselas a la gente. No pretendo decir a nadie cómo pensar, el Arte no va de eso, sino que como persona hay cosas que me causan inquietudes, me atraen, y busco ponerlas en tensión para resaltar esas contradicciones en las que vivimos, o simplemente para disfrutarlas. Yo llamo a eso Arte, me gusta.

En mi caso constituyo objetos por un lado comprados, regalados, encontrados o heredados, y por otra parte, cosas hechas por mis manos que se amontonan y amasijan para encontrar formas. Lo divino aparece con la coherencia de los objetos, son como mini-collages verticales que son ensamblados dependiendo de el humor, pueden ser de inspiración africana pero algunos contienen materiales milenarios, como el coral, situados junto con piezas producidas por el comercio chino con el fin de ser consumido por las masas occidentales. Una de las razones de mis figuras totémicas y feitiços (denomino así a las piecitas pequeñas) es la de revelar deidades del tiempo mítico y/o contemporáneo, hacen reaparecer ídolos simbólicos, que son ante todo una forma y una cosa; estas figuras son para mí una de las maneras más eficaces para la expresión de la devoción.

Este proceso interroga lo sagrado, el tótem y su grado cero, el fetiche. Pero no buscando revelar la figura ya existente sino buscando algo de un orden mágico. Una investigación en torno a la importancia de ciertos mecanismos ocultos de funcionamiento humano. Un trabajo con cuerpos objetuales que podrían tener diverso uso y significado con asociaciones que se realizan desde lugares culturales inconscientes, desde mecanismos de atracción y seducción que se resisten a ser desvelados y permanecen ocultos.

Una seducción que no se basa solamente en las manifestaciones visuales o epidérmica del ingenio de la agudeza, sino en la resistencia al desocultamiento que trabajo desde el Arte desde la indagación hacia algo como la conciencia primitiva de la vida.

El evento está terminado.

ZUK ERE / TU TAMBIÉN

Zuk ere Laudioko Kulturzaleak elkarteko kidea izan nahi baduzu, eta hau bezalako ekimenak bultzatu nahi badituzu, idatzi helbide honetara:

kulturzaleak@gmail.com

Si tu también quieres formar parte de la asociación Laudioko Kulturzaleak e impulsar sus actividades, escríbenos:

kulturzaleak@gmail.com