Nola hartu dezaket parte? / ¿Cómo puedo participar?

Home  /  Current Page

Kongresu honetan parte hartzeko modu asko daude. Sei hilabete hauetan hobekien datorkizun une eta moduan egin ahalko duzu.

ANTOLAKUNTZAN LAGUNDUAZ

Kongresua antolatzeko komite bat eratuko da, zeinetan edozein pertsona edo elkartek parte hartu ahalko duen. Momentuz, aldez aurreko lanak asteartetan egiten ari dira 18:30ean Lamuza Kultura Etxean.

EKINTZA BAT ANTOLATUAZ

Ekintza bat antolatu dezakezu talde zein norbanako gisa. Ekintza tokikoa edo kanpoko gonbidatuekin gauzatua izan daiteke. Finantziazioa behar izatekotan, proiektu orokor baten barruan sartuko da ekintza eta behar den laguntza lortzeko saiakera egingo da.

LAN-FORO BAT ANTOLATUAZ

Lan-foro bat antolatu dezakezu, edo jada abian daudenen antolakuntzan parte hartu. Ekitzekin bezala, finantziazioa behar izatekotan, guztion artean bilatuko dugu lortzeko modua.

LAN FORO BATEAN PARTE HARTUAZ

Lan foroetara gerturatu zaitezke zure esperientzia edota iritzia plazaratzeko.

EKINTZA BATERA IKUSLE GISA GERTURATUAZ

Egiten diren ekitzetara ikusle gisa ere gerturatu zaitezke, eta ekimena zure presetziarekin babestu horrela.

FINANTZIAZIOAN LAGUNDUAZ

Proiektuaren finantzioarekin lagundu dezakezu, laguntza ekonomikoak bilatuaz edo zuk zurea eginez.

ZABALPENEAN LAGUNDUAZ

Informatu, sareetan hedatu, kartelak jartzen lagundu eta zure establezimenduan eskuorriak banatu ditzakezu. Zabalpen oro ongietorria izango da.

ANIMA ZAITEZ!!!

Gurekin harremanetan jartzeko honako helbidera idatz dezakezu: laudiokokulturaasanblada@gmail.com

 

 

Hay muchas formas de participar en el congreso, y podrás hacerlo, como y cuando mejor te venga durante los 6 meses que durará.

COLABORAR EN SU ORGANIZACIÓN

Se va a crear un comité organizador del Congreso, donde cualquier persona o asociación puede participar. De momento los trabajos previos se están realizando los martes a las 18:30 de la tarde en la sala 13 o 17 de la Casa de Cultura del parque de Lamuza.

ORGANIZAR UNA ACTIVIDAD

Puedes organizar una actividad como grupo o a nivel individual. La actividad puede ser local o trayendo a invitados de fuera. Si se precisa financiación, se incluirá en un proyecto general y se intentará conseguir apoyo económico.

ORGANIZAR UN FORO DE TRABAJO

También puedes organizar un foro de trabajo, o participar en la organización de los que ya estén en marcha. Igualmente, si se necesita financiación, se buscará entre todas y todos la manera de conseguirla.

PARTICIPAR EN UN FORO DE TRABAJO

Puedes asistir a los foros de trabajo para aportar tu experiencia u opinión.

ACUDIR COMO PERSONA ESPECTADORA A UNA ACTIVIDAD

También puedes simplemente acudir como personas espectadora a las actividades que se realicen, y apoyar la iniciativa con tu presencia.

COLABORAR EN LA FINANCIACIÓN

Puedes colaborar en la financiación del proyecto, bien buscando ayudas económicas o realizando tu la tuya.

COLABORAR EN LA DIFUSIÓN

Puedes informar, difundir en redes, ayudar a colocar carteles o repartir folletos en tu establecimiento. Toda la difusión será bienvenida.

ANIMA ZAITEZ!!!

Para ponerte en contacto con la organización: laudiokokulturaasanblada@gmail.com