Eta zer motatako lan-foroak? / ¿Y qué tipo de foros de trabajo?

Home  /  Current Page

KASINOA ERABILERA ANITZEKO ESPAZIO BIHURTZEKO EKIPAMENDUARI BURUZKO JARDUNALDI TEKNIKOA

LAUDIOKO KULTURAREN GIDA GAUZATZEKO LAN-TALDEA

KULTURARAKO BESTE AZPIEGITURA BATZUK: LAUDIOTIK DISEINATUTAKO KULTUR-ARKITEKTURAK

XXI. MENDERAKO KULTUR ETXEEN EREDU BERRIAK

KOGESTIOA: KUDEAKETA PUBLIKOA, PRIBATUA ETA KOMUNITARIOA

KULTURARENTZAKO ERABILERA ANITZEKO ESPAZIOAK: ANTZOKIAK, FRONTOIAK, ARETOAK, PABILIOIAK, HANGARRAK…

ARTE LABORATEGIAK: ARTE-HEZKUNTZARAKO EREDU BERRIAK

LAMUZA PARKEARI BURUZKO UNITATE DIDAKTIKOAK:

AGENDA 21

MUSIKA ETXEA: ENTSEGUAK, FORMAZIOA, ERAKUSTALDIA

AUZOAK ETA PARKE KULTURALAK: KULTURA BILTZEAREN ABANTAILA ETA DESABANTAILAK

ERAKUSKETETARAKO ESPAZIOAK: OINARRIZKO BEHARRAK

KULTURA PLAN ESTRATEGIKOAK: ZER DIRA ETA ZERTARAKO BALIO BEHAR DUTE

LAUDIOKO KULTURA AGENDA ONLINEA SORTZEKO LANTALDEA

KAFE KULTURALA: KULTUR ETXEKO GUNE NAGUSIA

 

…eta antolatu nahiko

zenukeen oro…

 

JORNADA TÉCNICA SOBRE EQUIPAMIENTO DEL CASINO PARA ESPACIO MULTIUSOS

GRUPO DE TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DE LA GUÍA DE LA CULTURA DE LAUDIO

OTRAS INFRAESTRUCTURAS PARA LA CULTURA:

ARQUITECTURAS CULTURALES DISEÑADAS DESDE LAUDIO

NUEVOS MODELOS DE CASAS DE CULTURA PARA EL SIGLO XXI

COGESTIÓN: GESTIÓN PÚBLICA, GESTIÓN PRIVADA, Y GESTIÓN COMUNITARIA

ESPACIOS MULTIUSOS PARA LA CULTURA: TEATROS, FRONTONES, SALAS, HANGARES, PABELLONES…

LABORATORIOS DE ARTE: NUEVOS MODELOS DE EDUCACIÓN PARA EL ARTE

UNIDADES DIDÁCTICAS SOBRE EL PARQUE DE LAMUZA: AGENDA LOCAL 21

CASAS DE LA MÚSICA: ENSAYO, FORMACIÓN, EXHIBICIÓN

LOS DISTRITOS Y PARQUES CULTURALES: VENTAJAS E INCONVENIENTES DE CONCENTRAR LA CULTURA

ESPACIOS EXPOSITIVOS: NECESIDADES BÁSICAS

PLANES ESTRATEGICOS DE CULTURA: QUE SON Y PARA QUE DEBEN SERVIR.

GRUPO DE TRABAJO PARA CREAR LA AGENDA CULTURAL DE LAUDIO ONLINE

CAFÉ CULTURAL: EL CENTRO NEURÁLGICO DE LA KULTUR ETXEA

… y todos los que te parezca bien organizar…